نرم افزار مدیریت فرایند ها BPB

نرم افزار سامانه ساز BPB

نرم افزاریست مبتنی بر وب که به صورت کامل توسط شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد طی چهار سال تحقیق و توسعه مستمر طراحی شده است .
این نرم افزار قابلیت طراحی سامانه مبتنی بر فرآیند به کاربر غیر برنامه نویس بصورت Drag & Drop فرآهم می آورد

قابلیت های کلیدی نرم افزار مدیریت فرایند ها BPB

 • فرم ساز حرفه ای |Drag & Drop
 • فرآیند ساز | BPMN2
 • صفحه ساز و منو ساز
 • سطح دسترسی چند لایه و چارت سازمانی
 • گزارش ساز


مدیریت دسترسی و چارت سازمانی

 • Row Level Permission
 • Functionality Level Permission
 • مدیریت نقش ها
 • مدیریت کاربران
 • تفویض اختیار
 • تفویض اختیار ادمین
 • چارت سازمانی چند لایه
 • امکان تخصیص سامانه به کاربر

فرایند ساز


فرایند ساز , فرم ساز سازمانی

فرم ساز

 • Drag & Drop
 • SQL Server Table Generator
 • JavaScript Event Handle , Master Detail Forms
 • Data Bind Checkbox List ,Combo Box , Radio Button List
 • Regex Validation , Dynamic Default Value
 • Cascade Combo , Tab Container in Form
 • HTML Editor , Attach CSS,JS Files
 • Multiple Ajax File Upload Control
 • Captcha , AutoComplete , Custom Button
 • امکان کپی آیتم های فرم های دیگر
 • امکان Update-Insert- Delete اتوماتیک رکورد ها


سیستم ساز

 • مسترپیج ساز
 • منو ساز
 • صفحه ساز HTML
 • طراحی پایگاه داده مبتنی بر Schema
 • امکان قراردادن فرم ها در منوی نرم افزار

نرم افزار ساز,سیستم فرایند ساز مدیریتی


سیستم نرم افزار ساز

فرایند ساز (BPMN)

 • طراحی فرایند با استفاده از محیطی گرافیکی و کاربر پسند
 • امکان فرمول نویسی شرط ها بوسیله TSQL
 • Taskثبت فرم
 • شرط
 • شرط موازی
 • Task پیامک
 • Task ایمیل
 • Task وب سرویس
 • Task اجرای TSQL


مدیریت کارتابل

 • تخصیص وظیفه به کاربر و پست سازمانی
 • نمایش مراحل طی شده فرایند بصورت شماتیک
 • دسترسی جهت شروع فرایند هاتوسط کاربران
 • گزارش زمان دقیق انجام هر قسمت از فرایند