نرم افزار مدیریت فرایند ها [جریان]

نرم افزار سامانه ساز [جریان]

نرم افزاریست مبتنی بر وب که به صورت کامل توسط شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد طی چهار سال تحقیق و توسعه مستمر طراحی شده است .
این نرم افزار قابلیت طراحی سامانه مبتنی بر فرآیند به کاربر غیر برنامه نویس بصورت Drag & Drop فرآهم می آورد

قابلیت های کلیدی نرم افزار مدیریت فرایند ها [جریان]

 • فرم ساز حرفه ای |Drag & Drop
 • فرآیند ساز | BPMN2
 • صفحه ساز و منو ساز
 • سطح دسترسی چند لایه و چارت سازمانی
 • گزارش ساز


مدیریت دسترسی و چارت سازمانی

 • Row Level Permission
 • Functionality Level Permission
 • مدیریت نقش ها
 • مدیریت کاربران
 • تفویض اختیار
 • تفویض اختیار ادمین
 • چارت سازمانی چند لایه
 • امکان تخصیص سامانه به کاربر

فرایند ساز


فرایند ساز , فرم ساز سازمانی

فرم ساز

 • Drag & Drop
 • SQL Server Table Generator
 • JavaScript Event Handle , Master Detail Forms
 • Data Bind Checkbox List ,Combo Box , Radio Button List
 • Regex Validation , Dynamic Default Value
 • Cascade Combo , Tab Container in Form
 • HTML Editor , Attach CSS,JS Files
 • Multiple Ajax File Upload Control
 • Captcha , AutoComplete , Custom Button
 • امکان کپی آیتم های فرم های دیگر
 • امکان Update-Insert- Delete اتوماتیک رکورد ها


سیستم ساز

 • مسترپیج ساز
 • منو ساز
 • صفحه ساز HTML
 • طراحی پایگاه داده مبتنی بر Schema
 • امکان قراردادن فرم ها در منوی نرم افزار

نرم افزار ساز,سیستم فرایند ساز مدیریتی


سیستم نرم افزار ساز

فرایند ساز (BPMN)

 • طراحی فرایند با استفاده از محیطی گرافیکی و کاربر پسند
 • امکان فرمول نویسی شرط ها بوسیله TSQL
 • Taskثبت فرم
 • شرط
 • شرط موازی
 • Task پیامک
 • Task ایمیل
 • Task وب سرویس
 • Task اجرای TSQL


مدیریت کارتابل

 • تخصیص وظیفه به کاربر و پست سازمانی
 • نمایش مراحل طی شده فرایند بصورت شماتیک
 • دسترسی جهت شروع فرایند هاتوسط کاربران
 • گزارش زمان دقیق انجام هر قسمت از فرایند


نمونه پروژه های انجام شده در نرم افزار BPMS جریان

سیستم گزینش

سیستم گزینش


مهر ۲۰, ۱۳۹۶    مدیر

شرح : در این سیستم فرآیند گزینش افراد مطابق به دیاگرام زیر پیاده شده است. افراد گزینش شده فرمهای مرتبط را تکمیل و تصویر مدارک را آپلود کرده و به سازمان مربوط ارسال می کنند . پس از ارسال مشخصات متقاضی فرم طی مراحل مشخص شده در فرآیند به کارتابل مسئول مربوطه وارد و اقدامات
+ Read More

سیستم احراز صلاحیت مشاوران راهداری

سیستم احراز صلاحیت مشاوران راهداری


مهر ۲۰, ۱۳۹۶    مدیر

شرح : این سیستم جهت احراز صلاحیت مشاوران راهداری تهیه شده است . متقاضی پس از ورود به سیستم فرم مرتبط (حقیقی یا حقوقی )را تکمیل می کند. سپس فرم مطابق با فرآیند ترسیم شده مراحل مختلف را از طریق کارتابل طی کرده و در نهایت نتیج به اطلاع کاربر می رسد (از طریق ایمیل
+ Read More

سیستم شکایات مردمی

سیستم شکایات مردمی


مهر ۲۰, ۱۳۹۶    مدیر

شرح : این سیستم به صورت anonymose (بدون لاگین به سیستم ) شکایات مردمی را دریافت ، سپس مطابق گردش کار تعریف شده به کارتابل مسئول مربوطه وارد می شود و پس از اعلام نظر کارشناس نتیج طلاع کاربر رسیده و فرآیند پایان می یابد وظایف سیستم : دریافت شکایت از متقاضی اعلام کد رهگیری
+ Read More

سیستم مجوز خارجی

سیستم مجوز خارجی


مهر ۲۰, ۱۳۹۶    مدیر

شرح : این سیستم وظیفه مدیریت صدور مجوزهای خارجی بر اساس ثبت سفارشات رسیده ، گردش درخواستهای رسیده بر اساس فرآیند طراحی شده و ارسال پاسخ نهایی به وب سرویس پایانی را دارد وظایف سیستم : توزیع درخواستهای مجوز رسیده از وب سرویس بین کارکنان سازمان جهت بررسی کارشناسان مرتبط امکان تغییر فرآیند گردش کار
+ Read More

سیستم مدیریت مقالات علمی

سیستم مدیریت مقالات علمی


مهر ۲۰, ۱۳۹۶    مدیر

سیستمی را در نظر بگیرید که در آن تعدادی کاربر با زمینه تخصصی مختلف با یک دیگر قصد دارند تعدادی مقاله علمی را از زمینه های مختلف در یک جا به صورت یکپارچه در دسته بندی های مختلف جمع اوری کنند شرح : کاربران پس از ورود به سیستم مقالات خود را ثبت می کنند
+ Read More